Entries by nomiin san

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН ГАРЛАА

МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТ ОЛНЫ 2017 ОНЫ АЖИЛ 96,9 ХУВИАР ҮНЭЛЭГДЛЭЭ. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн Газрын харъяа байгууллагуудын ажлын үзүүлэлтээр хамгийн өндөр оноо авч чадсан. Бид бүхнийг дэмжиж ажилласан Төрийн болон Төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, хувь хүмүүс, нийт уншигчид, сурагчид та бүхэндээ БАЯРЛАЛАА. 2017.12.21. Чойр.

11 сарын үйл ажиллагааны тайлан

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2017.11.19. УНШЛАГА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЛААР: Шинээр 97 уншигчид карт нээж уншигчийн соронзон үнэмлэх олгож үйлчиллээ. Гэрээр 62 уншигчид 73 ширхэг ном, Танхимаар 2920 уншигчид 4578 ширхэг ном Зөөврөөр 133 уншигчид 281 ширхэг ном Нийт 3115 ирэгсдэд 4932 ширхэг ном олгож үйлчилсэн. Үлгэрийн цагаар […]