2019 ОНЫ НҮҮДЛИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ “ХӨДӨӨГИЙН БАЯСГАЛАН ӨДӨРЛӨГ”