ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН ГАРЛАА

МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТ ОЛНЫ 2017 ОНЫ АЖИЛ 96,9 ХУВИАР ҮНЭЛЭГДЛЭЭ. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн Газрын харъяа байгууллагуудын ажлын үзүүлэлтээр хамгийн өндөр оноо авч чадсан. Бид бүхнийг дэмжиж ажилласан Төрийн болон Төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, хувь хүмүүс, нийт уншигчид, сурагчид та бүхэндээ БАЯРЛАЛАА.
2017.12.21. Чойр.