“МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН” сэдэвт уулзалт ярилцлага амжилттай өндөрлөлөө

“МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохиогдлоо.

Санхүүгийн аудитын тайлан дүгнэлт

Байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Байгууллагын удирдлагын гаргасан шийдвэр тушаал