Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг доорхи хаягуудаар хүлээн авна.

“Ирээдүйн номын санч” клубын бүртгэл эхэллээ.