2019 оны 08-р сарын үйл ажиллагааны тайлан

СОЁЛ УРЛАГИЙН АЖИЛТНЫ БАЯР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА