2019 ОНЫ “НОМЫН САЙН НӨХӨР” САРЫН АЯНЫ ТАЙЛАН

2019 ОНЫ 10-Р САРЫН СЭДЭВЧИЛСЭН НОМЫН ҮЗЭСГЭЛЭН

2019 ОНЫ 09-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН