Уншлага үйлчилгээний ажлын талаар:

Шинээр 408 уншигчид карт нээж уншигчийн соронзон  үнэмлэх олгож үйлчиллээ. Гэрээр 31  уншигчид  43 ширхэг ном, Танхимаар 2022 уншигчид 2422 ширхэг  ном  Зөөврөөр 33 уншигчид 59 ширхэг номоор

Нийт 2086  ирэгсдэд 2524 ширхэг ном олгож үйлчилсэн.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярт зориулан 18 ширхэг ном, Цэргийн баярт зориулан 18 ширхэг номоор сэдэвчилсэн үзэсгэлэн гаргаж 54 уншигчид хамрагдсан.

Соёл олон нийтийн ажил:

“Хүрэл тулга-2018” уралдааныг зохион байгуулсан.

Тус уралдаанд ЕБ-ын 1, 2, 3, 4, 5 дугаар сургуулийн 6-9, 10-12 дугаар ангийн нийт 47 хүүхэд багачууд оролцож 3 үе шаттай зохион байгуулагдсан.

03-р сарын 14-нд Нийгмийн бодлогын хэлтэсээс зохион байгуулсан “Дэд” хөтөлбөрийн нээлт, нээлттэй хаалганы өдөрлөгт шинэ номын үзэсгэлэн 30 ширхэг номоор гаргаж, уншигчдад карт нээж үйлчилсэн.