Манай Нийтийн Номын Сан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хүрээнд орон нутгийнхаа бичгийн мэргэдийг хүндэтгэн “ГОВЬСҮМБЭРИЙН ЗОХИОЛЧИД” самбарыг танхимдаа байрлууллаа. Мөн тэдний эдэлж хэрэглэж явсан бичгийн хэрэгсэл, гар бичмэлүүдээр удахгүй байнгын үзүүлэн гаргах юм. Зохиолчидын гар бичмэл гэдэг бол соёл биет бус өвийн давтагдашгүй оюуны бүтээл билээ. Энэ жил “Ардын Уран зохиолчидын булан” , “Говьсүмбэрийн зохиолчид” буланг байгуулсан.