Аймгийн Нийтийн Номын Сан Боржигин наадмаа угтан гадна тохижилт, өнгө үзэмжээ шинчлэн засвар хийж гүйцэтгэлээ.