ЗӨӨВРИЙН НОМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Албан байгууллагууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зөөврийн номын үйлчилгээ үзүүлж байна. Цахим хаягаар номын захиалга авч, зөөврөөр хүргэж үйлчилж байна