НҮҮДЛИЙН НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөдөөгийн алслагдсан багийн малчдад номын сангийн үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээний хүрээ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээг үзүүлж байна.