ИНТЕРНЭТ МЭДЭЭЛЭЛ,ЦАХИМ НОМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Интернэтийн үйлчилгээг иргэдэд тогтмол хүргэж байна. Номыг бүрэн эхээр нь цахим хэлбэрээр унших боломжийг уншигч хэрэглэгчдэд олгодог. Цахим номын фондыг 237 ширхэг монгол ном, 4 ширхэг монгол англи орчуулгатай номоор баяжуулсан